Solárny kolektor AUGUSTA - prírodné zákony s technickou dokonalosťou

Solárny systém Augusta

Solárny kolektor Augusta je vysoko účinný vákuový kolektor, kde teplonosná látka je izolovaná od okolitého prostredia. Tieto kolektory sú schopné využívať nielen priame, ale aj difúzne slnečné žiarenie (žiarenie odrazené od molekúl prachu a vzduchu).
Dôležitou vlastnosťou vákuových kolektorov je kvalita a stálosť vákua vo vnútri trubíc čo vylučuje možnosť orosovania a vznik korózie absorbéra s aktívnou selektívnou vrstvou.
Zároveň je zabezpečená vysoká tepelná účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách, ako aj pri malej intenzite slnečného žiarenia.
Kolektory zložené z hermeticky tesných trubíc majú vzhľadom na stálosť vákua dlhú životnosť a dosahujú vysoké výkony.
Kolektor AUGUSTA pozostáva zo sklenených vákuových trubíc, v ktorých je integrovaná Heat-Pipe tepelná rúrka s absorbérom s vysokoselektívnym povlakom. Heat-Pipe tepelná rúrka je naplnená médiom a spojená s kondenzátorom uloženým v tepelnom výmenníku. Žiarenie sa sústreďuje na absorbér, kde sa vplyvom teploty médium vyparuje a odovzdáva teplo cez výmenník do teplonosnej látky prúdiacej v rozvode. Vzniknutá para sa zachytáva v kondenzátore, po odovzdaní tepla následne skondenzuje do kvapalnej formy a pôsobením gravitácie sa vracia do Heat-Pipe tepelnej rúrky.
Jednotlivé Heat-Pipe trubice sú inštalované na nosnú konštrukciu z antikorových profilov suchým zasunutím do telesa výmenníka. Tým je zaručené dokonalé spojenie výmenníka a solárnej trubice bez zásahu do hydraulického kruhu solárneho média. Hydraulický okruh medzi kolektormi sa spája pomocou vsuvky, O - krúžku a prevlečnej matice. Kompletný systém je odtlakovaný a pripravený na inštaláciu. Pred uvedením do prevádzky sa vákuové trubice zasunú do krytu výmenníka a upevnia na nosnú konštrukciu.
Od tohto momentu solárny kolektor optimálne využíva slnečnú energiu a premieňa ju na tepelnú v každom ročnom období.
Uhol natočenia umožňuje dosahovať maximálne výkony aj pri nevýhodných orientáciách strechy.

Solárny kolektor Augusta DF-6

Prierez systémom HEAD-PIPE

Tento solárny systém je konštruovaný ako prietokový. Dokonalá tesnosť trubíc zaručuje stabilné vákuum 10 8 bar.SOlárne trubice je možné ľubovoľne natočiť v rozsahu 0 - 90º podľa orientácie a sklonu kolektora.
Plošný výkon je 760 kWh/m2 (pri dostupnosti energie 1000 W/m2). Trubice sú vyrobené zo špičkového borosilikátového skla. Tým je zaručená vysoká odolnosť proti prasknutiu trubice vplyvom krupobitia.

 

Ukážky solárnych systémov na obytných domoch a chatách.

t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00

Kvalita kolektora AUGUSTA je potvrdená štátnymi skúšobňami. Kompletná dodávka obsahuje ušľachtilé koróziivzdorné materiály.

AUGUSTA vákuový kolektor umožňuje individuálne nastavenie uhla absorbčnej plochy a výmenu jednotlivých trubíc počas prevádzky.
.

Hlavné výhody solárnych systémov sú:

  • Úsporná solárna technika pre teplú úžitkovú vodu, vykurovanie a ohrev bazénovej vody
  • Vysoká životnosť
  • Jednoduchá montáž
  • Minimálne nároky na údržbu
  • Žiadna faktúra za dodávku tepla
  • Kompaktné prevedenie
JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas