Technické údaje solárneho systému

TypjednotkaAS 100 HP 16AS 100 HP 12AS 100 HP 8
Počet trubíc ks 16 12 8
Plocha kolektora m2 4,1 3,1 2,1
Absorpčná plocha m2 3 2,25 1,5
Hmotnosť kolektora kg 90 67 45
Rozmery kolektora LxBxH /mm/ 2150 x 1930 x 140 2150 x 1450 x 140 2150 x 970 x 140
Prietokové množstvo min./opt./max 150/250/350 120/190/270 75/125/175
Tlaková strata mbar 5 5 5
Objem teplonosnej látky litrov 2,3 1,8 1,15
Teplota kondenzátora max °C 180 180 180
Materiál trubice   Borosilikátové sklo hrúbky 2,5 mm
Materiál absorbéra   Cu plech so selektívnou vrstvou
Vákuum dlhodobo stabilné bar 10-8 10-8 10-8
Odporúčaný sklon ° 25° - 70° 25° - 70° 25° - 70°
Skúšobný tlak bar 10 10 10
Záručná doba roky 5 5 5
Výkon kWh/m2 760 kWh/m2 - pri dostupnosti slnečnej energie 1000 W/m2

Technické údaje solárneho systému Augusta

Solárny kolektor AUGUSTA - prírodné zákony s technickou dokonalosťou

Solárny systém Augusta

Solárny kolektor Augusta je vysoko účinný vákuový kolektor, kde teplonosná látka je izolovaná od okolitého prostredia. Tieto kolektory sú schopné využívať nielen priame, ale aj difúzne slnečné žiarenie (žiarenie odrazené od molekúl prachu a vzduchu).
Dôležitou vlastnosťou vákuových kolektorov je kvalita a stálosť vákua vo vnútri trubíc čo vylučuje možnosť orosovania a vznik korózie absorbéra s aktívnou selektívnou vrstvou.
Zároveň je zabezpečená vysoká tepelná účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách, ako aj pri malej intenzite slnečného žiarenia.
Kolektory zložené z hermeticky tesných trubíc majú vzhľadom na stálosť vákua dlhú životnosť a dosahujú vysoké výkony.
Kolektor AUGUSTA pozostáva zo sklenených vákuových trubíc, v ktorých je integrovaná Heat-Pipe tepelná rúrka s absorbérom s vysokoselektívnym povlakom. Heat-Pipe tepelná rúrka je naplnená médiom a spojená s kondenzátorom uloženým v tepelnom výmenníku. Žiarenie sa sústreďuje na absorbér, kde sa vplyvom teploty médium vyparuje a odovzdáva teplo cez výmenník do teplonosnej látky prúdiacej v rozvode. Vzniknutá para sa zachytáva v kondenzátore, po odovzdaní tepla následne skondenzuje do kvapalnej formy a pôsobením gravitácie sa vracia do Heat-Pipe tepelnej rúrky.
Jednotlivé Heat-Pipe trubice sú inštalované na nosnú konštrukciu z antikorových profilov suchým zasunutím do telesa výmenníka. Tým je zaručené dokonalé spojenie výmenníka a solárnej trubice bez zásahu do hydraulického kruhu solárneho média. Hydraulický okruh medzi kolektormi sa spája pomocou vsuvky, O - krúžku a prevlečnej matice. Kompletný systém je odtlakovaný a pripravený na inštaláciu. Pred uvedením do prevádzky sa vákuové trubice zasunú do krytu výmenníka a upevnia na nosnú konštrukciu.
Od tohto momentu solárny kolektor optimálne využíva slnečnú energiu a premieňa ju na tepelnú v každom ročnom období.
Uhol natočenia umožňuje dosahovať maximálne výkony aj pri nevýhodných orientáciách strechy.

Solárny kolektor Augusta DF-6

Prierez systémom HEAD-PIPE

Tento solárny systém je konštruovaný ako prietokový. Dokonalá tesnosť trubíc zaručuje stabilné vákuum 10 8 bar.SOlárne trubice je možné ľubovoľne natočiť v rozsahu 0 - 90º podľa orientácie a sklonu kolektora.
Plošný výkon je 760 kWh/m2 (pri dostupnosti energie 1000 W/m2). Trubice sú vyrobené zo špičkového borosilikátového skla. Tým je zaručená vysoká odolnosť proti prasknutiu trubice vplyvom krupobitia.

 

Ukážky solárnych systémov na obytných domoch a chatách.

t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00

Kvalita kolektora AUGUSTA je potvrdená štátnymi skúšobňami. Kompletná dodávka obsahuje ušľachtilé koróziivzdorné materiály.

AUGUSTA vákuový kolektor umožňuje individuálne nastavenie uhla absorbčnej plochy a výmenu jednotlivých trubíc počas prevádzky.
.

Hlavné výhody solárnych systémov sú:

 • Úsporná solárna technika pre teplú úžitkovú vodu, vykurovanie a ohrev bazénovej vody
 • Vysoká životnosť
 • Jednoduchá montáž
 • Minimálne nároky na údržbu
 • Žiadna faktúra za dodávku tepla
 • Kompaktné prevedenie

Solárne systémy

Slnečná energia predstavuje významný alternatívny a dostupný zdroj energie. Solárna energia dopadajúca na zemský povrch sa pohybuje v rozmedzí 1340-1390 W/m2. Jednou z možností využitia t.j. zachytenia a spracovania slnečnej energie sú solárne kolektory.
Kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorpčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na tepelnú energiu a odovzdáva ho teplonosnej látke.

Dobre projektovo navrhnutým solárnym systémom je možné ušetriť podstatnú časť nákladov spojených s prípravou tepelnej energie. Úspora energetických nákladov spojených s prípravou teplej úžitkovej vodypre domácnosť predstavuje hodnotu 55-75 % v závislosti od dostupnosti slnečného svitu.

t solar 00 t solar 00 t solar 00 t solar 00

Úspora nákladov spojených s vykurovaním predstavuje hodnotu 25-40 %. V prechodových obdobiach pozostáva využitie slnečnej energie v predhriatí teplej vody, v letnom období je využitie slnečnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody takmer plnohodnotné.
Vývoj solárnych kolektorov umožnil využitie slnečnej energie počas celého roka, a to na prípravu TÚV, ako aj na kúrenie alebo ohrev bazénov. Energetické zisky zo solárnych zariadení veľmi rýchlo zabezpečia návratnosť prvotnej investície a vytvoria nezávislosť na stúpajúcich cenách za energiu.

Vo všeobecnosti sa solárne kolektory delia na dve skupiny:

 • ploché
 • trubicové

Zatiaľ čo ploché kolektory sa vo väčšej miere využívajú na sezónny ohrev vody, trubicové vákuové kolektory, schopné dosiahnuť vyšší výkon, je možné využívať dlhodobejšie, aj ako zdroj pre nízkoteplotný systém vykurovania.

Slnečná energia využiteľná solárnym systémom je :

 • priemerne 3,5 až max 5,5 kWh/m2/deň v období 4. až 6. mesiac
 • priemerne 2,5 až max 3,5 kWh/m2/deň v prechodnom období jar-jeseň

Solárny kolektor Augusta

Solárny kolektor Augusta je vysoko účinný vákuový kolektor, kde teplonosná látka je izolovaná od okolitého prostredia. Tieto kolektory sú schopné využívať nielen priame, ale aj difúzne slnečné žiarenie (žiarenie odrazené od molekúl prachu a vzduchu).
Dôležitou vlastnosťou vákuových kolektorov je kvalita a stálosť vákua vo vnútri trubíc čo vylučuje možnosť orosovania a vznik korózie absorbéra s aktívnou selektívnou vrstvou.
Zároveň je zabezpečená vysoká tepelná účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách, ako aj pri malej intenzite slnečného žiarenia.
Kolektory zložené z hermeticky tesných trubíc majú vzhľadom na stálosť vákua dlhú životnosť a dosahujú vysoké výkony.

Hlavné výhody solárnych systémov sú:

 • Vysoká životnosť
 • Jednoduchá montáž
 • Minimálne nároky na údržbu
 • Žiadna faktúra za dodávku tepla
 • Kompaktné prevedenie

Schéma solárneho systému

Technický popis solárneho kolektora Augusta

 1. Borosilikátová vákuová trubica (hrúbka steny 2,5 mm
 2. Absorbér - plochý ( selektívna absorpčná vrstva)
 3. Heat-Pipe tepelná rúrka (Cu rúrka d= 10 mm )
 4. Komponent na podporu vákua
 5. Kondenzátor
 6. Tepelný výmenník
 7. Izolácia ( minerálna vlna)
 8. Kompaktný domec (Al eloxovaný profil)
 9. Pripojovacia matica ( vnút. závit G 1"
 10. Pripojovací element -dvojitý T kus 1"
 11. Prívod do kolektora- závit 1"
 12. Teplotné čidlo / snímač 1/2 "
 13. Možnosť odvzdušnenia

Spolupracujeme


UNIVENTA
Nízkotepelné a zdroje vykurovania
THERMOGRAF
Vykurovanie a vzduchotechnika
AZ POKORNÝ
Výrobky pre rozvody vody, plynu. 
UNIVERSA
Tepelná a sanitárna technika
AUGUSTA SOLAR
Solárna technika
EUROSUN
Vákuové solárne systémy
EHT ITALIA
Tepelné a solárne systémy
Prev Next
JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas