Podlahové konvektory

Podlahové konvektory fy METAL STEEL INDUSTRY s. r.o. patria medzi moderné stavebné prvky. Nízka stavebná výška umožňuje ich umiestnenie do každej konštrukcie podlahy bez akýchkoľvek predbežných stavebných úprav. Vzhľad interiéru môžete ešte doplniť vhodným výberom mriežky, ktorá je vyrábaná v piatich prevedeniach. Dokážete tak ľahko zlúčiť požiadavku maximálnej tepelnej pohody prostredia s dokonalým designom a vytvoriť si tak príjemnú a priateľskú atmosféru domova. Ponúkame aj možnosť zhotovenia konvektorov atypických a neštandardných rozmerov "na mieru" vášho interiéru.

Architektúra súčasnej doby sa čoraz viac orientuje na návrh veľkých presklenných plôch, ktoré sú známkou pokrokového stavebníctva. Tieto plochy majú však podstatne vyššie tepelné straty a v dôsledku rozdielnych teplôt medzi interiérom a exteriérom vznikajú teplotné prúdy. Podlahové konvektory vytvárajú jemný závoj, ktorý oddeľuje vzduch v miestnosti od presklenných plôch a zabraňuje nepríjemnému pocitu sálania chladu alebo tepla

Podlahové konvektory Podlahové konvektory Podlahové konvektory

Podlahové konvektory je možné použiť aj v iných prípadoch ako sú veľké presklenné plochy. Ideálne je ich použitie v priestoroch, v ktorých by klasické vykurovacie telesá narušovali vzhľad interiéru. Ďalšia možnosť je kombinácia vykurovania s iným vykurovacím systémom. Ako najideálnejšia kombinácia sa obyčajne volí podlahové vykurovania doplnené podlahovým konvektorom.

 

 • sú estetické a výkonné
 • voľba úpravy a materiálu pochôdznych mriežok vzhľadom na interiér
 • majú nízku hĺbku zabudovania
 • výber z ponuky štyroch základných typov
 • nízke prevádzkové náklady z dôvodu potreby minimálneho
  množstva vykurovacej vody vo výmenníku

 • možnosť vykurovania a aj chladenia
 • 5 štandardných stavebných dĺžok (1000, 1500, 2000,2500, 3000)
 • možnosť výroby ľubovoľnej dĺžky
 • rôzne uhly napojenia - 90°, 120°...
 • oblúkové a rohové konvektory

 • s nútenou cirkuláciou - "LE", "ME" (s tichými tangenciálnymi ventilátormi)
 • s prirodzenou cirkuláciou vzduchu - "L", "M" (bez ventilátorov)
 • normálna - "L" a redukovaná - "M" konštrukčná výška

Pri dodržaní montážnych a prevádzkových podmienok, ktoré sú súčasťou návodu na použitie, poskytuje výrobca záruku:

 • 10 rokov na lamelový výmenník Cu/Al
 • 10 rokov proti prehrdzaveniu vane
 • 2 roky na ventilátory a ostatné príslušenstvo

JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas