Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Naša spoločnosť - METAL STEEL INDUSTRY, .s.r.o. v školskom roku 2019 / 2020 uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou polytechnickou školou v Kňažej v študijnom odbore 2426 K - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - študijný odbor.

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa METAL STEEL INDUSTRY, s.r.o.
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole polytechnikej - Kňažia
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať :

 • v 2. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň
 • v 3. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň
 • v 4. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň

Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať:

 • od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Programátor - operátor CNC obrábacích strojov

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa),
 • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa - 3,90 €/1 obed (z toho študent si platí 1,09 €/obed)

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • motivačné štipendium 50 Eur/mesačne od 2. ročníka
 • odmenu za prácu vykonávanú počas praktického vyučovania 3,713 Eur/hod
 • príspevok na stravovanie (ako kmeňoví zamestnanci)

Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • pohovoru s uchádzačom,
 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • výsledkov odbornej stáže uchádzača u zamestnávateľa.

Ďalšie benefity poskytované zamestnávateľom

Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa:

 • kompletné vybavenie (pracovné oblečenie, ochranné pomôcky)
 • účasť na mimopracovných aktivitách spoločnosti – turistika, lyžovačka a pod.
 • možnosť letnej brigády alebo brigády nad rámec praktického vyučovania
 • možnosti odborného rastu (napr. odborné programovanie CNC strojov)
 • príjemné pracovné prostredie
 • prácu v zmiešanom kolektíve mladých aj skúsenejších ludí
 • garantované pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia
JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas