Pre konvektory bez ventilátorov (UNIVENTA UNICOIL L, UNIVENTA UNICOIL M)

Najvhodnejšou reguláciou pre podlahové konvektory
s prirodzenou cirkuláciou vzduchu je termopohon osadený na termostatickom ventile (obyčajne na rozdeľovači), riadený priestorovým termostatom.
Regulácia pre konvektory bez ventilátorov

Regulácia pre konvekktory s tangenciálnymi ventilátormi (UNIVENTA UNICOIL LE, UNIVENTA UNICOIL M)

Základom regulácie je priestorový termostat, nastaviteľný v rozsahu 10°C až 30°C, ktorý obsahuje trojpolohový prepínač otáčok a vypínač ventilátorov. Neoddeliteľnou súčasťou regulácie je oddeľovací transformátor, pomocou ktorého sa ovládajú ventilátory v podlahovom konvektore. Na jeden priestorový termostat je možné použiť maximálne 1 transformátor, ktorý dokáže ovládať 12 elektromotorov / ventilátorov.
Regulácia umožňuje:
- trojstupňové ručné prepínanie otáčok ventilátorov
- spínanie prednastavených otáčok

Mechanická regulácia RK 230-H8 (RK 230-H8D s displejom)

Mechanická regulácia

Regulácia RK pozostáva z riadiacej jednotky a priestorového termostatu. Priestorový termostat okrem sledovania teploty v miestnosti umožňuje aj variabilnú modifikáciu parametrov. Prednosťou regulácie je, že pri dosahovaní požadovanej interiérovej teploty dochádza k znižovaniu otáčok, a tým aj akustického chodu tangenciálnych ventilátorov.
Výkon podlahového konvektora je teda menený zmenou otáčok ventilátorov riadiacou jednotkou RK 200, resp. RK 500.
V základnom režime je na displeji priestorového termostatu zobrazená aktuálna teplota v °C v miestnosti.
Regulácia je vybavená dvojstupňovou elektronickou ochranou proti prúdovému preťaženiu a rušeniu frekvenených signálov.
Zapnutie ochrany je indikované na displeji príslušným chybovým hlásením.

Digitálna regulácia RK 200 a RK500

Digitálna regulácia

RK 200
do 20 ks ventilátorov
RK 500
do 50 ks ventilátorov

 

Voliteľné parametre:

Technické údaje:

 • Požadovaná teplota v miestnosti
 • Voľba režimu kúrenia / chladenia
 • Nastavenie maximálnych otáčok ventilátorov v %
 • Nastavenie minimálnej teploty výmenníka
 • pre zapnutie ventilátorov
 • Nastavenie krivky strmosti 1 až 6
Spôsob zobrazovania: digitálny
Napájanie: 230 V / 50 Hz
Max. el. regul. výkon: 200 VA (RK 200)
500 VA (RK 500)
Vlastná spotreba: 1,2 VA
Teplotný rozsah: 5°C až 45°C
Max. vlhkosť: 7

Umiestnenie

Riadiaca jednotka sa umiestňuje v suchom prostredí v rozvádzači. Priestorový termostat sa inštaluje do miestnosti (na stenu do krabičky) vykurovanej podlahovými konvektormi. Pri jeho umiestnení je potrebné zohľadňovať, aby nebol ovplyvnený iným zdrojom tepla (napr. slnečné žiarenie, krb....).

Popis konštrukcie podlahového konvektora

Krycia mriežka v kovovom alebo drevenom prevedení je navrhnutá ako pochôdzna. Z dôvodu zachovania kvality povrchovej úpravy ju nedoporučujeme použiť do extrémne frekventovaných miest.

Zloženie podlahového konvektoratu bude obrazok

Vaňa konvektora

unicoil zlozenie vanaVaňa konvektora je zhotovená z oceľového plechu hrúbky 1,3 mm a povrchovo upravená tmavou práškovou farbou. Lemovací rámik z Al profilov 10x10x2T

Výmenníky konvektorov

unicoil zlozenie vymennikVýmenník je vytvorený pomocou medenej rúrky, na ktorej sú umiestnené hliníkové lamely. Technológia, ktorou sú lamely nanesené na rúrky, podstatne zvyšuje celkový výkon konvektora. Výmenník sa napája pomocou 1" vnútorného závitu.

Ventilátory konvektorov

unicoil zlozenie motorPri typoch LE sa používjú akusticky tiché - tangenciálne ventilátory.

Farebné varianty krycích mriežok

Kovová mriežka je povrchovo upravená špacálnou oteruuvzdornou práškovou vypaľovacou farbou. Lemovací rámik z hliníkového profilu na vani vždy v príslušnom odtieni podľa mriežky alebo podľa individuálnej požiadavky. Drevená mriežka je o 5 mm vyššia než mriežka kovová. Tým sa zvyšuje aj stavebná výška daného typu konvektora.

Kovová mriežka

 • Povrchovo upravená práškovou vypaľovacou farbou
 • Štandardná povrchová úprava:
  • Odtieň hliník
  • Zlatá
  • Antracitová
  • Medeno-bronzová

Drevená mriežka

 • Bukové prevedenie
 • Bez povrchových úprav

Krycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežka

UNIVENTA UNICOIL® M

Podlahový konvektor s prirodzenou cirkuláciou vzduchu

Svojou konštrukciou vychádza z modelu UNIVENTA UNICOIL® L, jeho extrémne znížená stavebná výška - iba 75 mm - však dovoľuje montáž bez zvýšených nákladov na podlahu. Vytvára jemnú tepelnú clonu, ktorá oddeľuje vzduch v miestnosti od studenej presklennej plochy.
Taktiež podstatným spôsobom zabraňuje tvorbe rosného bodu na presklených plochách.
Možnosť voľby z viacerých dĺžok a rôznych farieb krycej mriežky umožňujú podlahový konvektor UNICOIL® použiť v kombinácii s akoukoľvek podlahovou krytinou.
t unicoil l

Farebné varianty krycích mriežok

Krycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežka

Výkon konvektora UNIVENTA UNICOIL® M

Typ konvektora 100 150 200 250 300
Dĺžka L v mm 998 1495 1991 2488 2985
Vykurovací výkon
pri Δt=70°C a ti=20°C (W)
160 262 365 468 571
Šírka konvektor v mm 230 mm
Výška konvektora v mm Kovová mriežka - 75 mm | Drevená mriežka - 80 mm
Δt - stredná teplota vykurovacieho média, ti - teplota miestnosti

Umiestenenie konvektora a prúdenie vzduchu

Schéma prúdenia vzduchu Unicoil L Konvektor sa umiestňuje cca 150 mm od presklenej plochy výmenníkom do miestnosti

UNIVENTA UNICOIL® ME 12 V

UNIVENTA UNICOIL® ME12 V - podlahový konvektor s tangenciálnymi ventilátormi a zníženou výškou

Svojou konštrukciou vychádza z modelu UNIVENTA UNICOIL® LE, jeho extrémne znížená stavebná výška - iba 75 mm - však dovoľuje montáž bez zvýšených nákladov na podlahu za cenu mierne zníženého výkonu oproti verzii UNIVENTA UNICOIL® LE. Vytvára jemnú tepelnú clonu, ktorá oddeľuje vzduch v miestnosti od studenej presklennej plochy. Podlahový konvektor UNICOIL® ME s nútenou cirkuláciou vzduchu je plnohodnotné vykurovacie teleso.
Vďaka svojmu konštrukčnému vyhotoveniu sa tento typ podlahového konvektoru môže využívať aj na chladenie.
Rovnako ako pri type L, aj pri tomto konvektore je možnosť voľby z viacerých dĺžok a farieb krycej mriežky.

UNICOIL® ME 12 V

s ventilátormi napájanými bezpeeným napätím 12 V je vhodný do miestnos-tí so zvýšenou vlhkosťou (napr. bazénové priestory, zimné záhrady...)

t unicoil l

Farebné varianty krycích mriežok

Krycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežka

Výkon konvektora UNIVENTA UNICOIL® ME 12V

Typ konvektora100150200250300
Dĺžka L v mm 998 1495 1991 2488 2985
Vykurovací výkon
pri Δt=70°C a ti=20°C (W)
936 1666 2297 2790 3206
Šírka konvektor v mm 230 mm
Výška konvektora v mm Kovová mriežka - 75 mm | Drevená mriežka - 80 mm
Počet ventilátorov 2 3 4 5 6
Δt - stredná teplota vykurovacieho média, ti - teplota miestnosti

Výkonová tabuľka chladenia konvektora UNIVENTA UNICOIL® ME 12V

Typ konvektora10015020025030
Dĺžka L v mm 998 1495 1991 2488 2985
Vykurovací výkon
pri Δt=9°C a ti=28°C (W)
336 609 853 1060 1242
Δt - stredná teplota vykurovacieho média, ti - teplota miestnosti

Umiestnenie konvektora a prúdenie vzduchu

Schéma prúdenia vzduchu Unicoil ME Konvektor s ventilátormi sa umiestňuje cca 150 mm
od presklenej plochy výmenníkom k presklennej ploche.

UNIVENTA UNICOIL® LE 12 V

Podlahový konvektor s tangenciálnymi ventilátormi

Podlahový konvektor UNICOIL® LE s nútenou cirkuláciou vzduchu je plnohodnotné vykurovacie teleso.
Vďaka svojmu konštrukčnému vyhotoveniu sa tento typ podlahového konvektoru môže využívať aj na chladenie.
Rovnako ako pri type L, aj pri tomto konvektore je možnosť voľby z viacerých dĺžok a farieb krycej mriežky.

UNICOIL® LE 12 V

s ventilátormi napájanými bezpeeným napätím 12 V je vhodný do miestnos-tí so zvýšenou vlhkosťou (napr. bazénové priestory, zimné záhrady...)

t unicoil l

Farebné varianty krycích mriežok

Krycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežkaKrycia mriežka

Výkon konvektora UNIVENTA UNICOIL® LE 12V

Typ konvektora100150200250300
Dĺžka L v mm 998 1495 1991 2488 2985
Vykurovací výkon
pri Δt=70°C a ti=20°C (W)
936 1666 2297 2790 3206
Šírka konvektor v mm 230 mm
Výška konvektora v mm Kovová mriežka - 95 mm | Drevená mriežka - 100 mm
Počet ventilátorov 2 3 4 5 6
Δt - stredná teplota vykurovacieho média, ti - teplota miestnosti

Výkonová tabuľka chladenia konvektora UNIVENTA UNICOIL® LE 12V

Typ konvektora10015020025030
Dĺžka L v mm 998 1495 1991 2488 2985
Vykurovací výkon
pri Δt=9°C a ti=28°C (W)
336 609 853 1060 1242
Δt - stredná teplota vykurovacieho média, ti - teplota miestnosti

Umiestnenie konvektora a prúdenie vzduchu

Schéma prúdenia vzduchu Unicoil LE Konvektor s ventilátormi sa umiestňuje cca 150 mm
od presklenej plochy výmenníkom k presklennej ploche.

Ďalšie články...

Strana 1 z 2

Spolupracujeme


UNIVENTA
Nízkotepelné a zdroje vykurovania
THERMOGRAF
Vykurovanie a vzduchotechnika
AZ POKORNÝ
Výrobky pre rozvody vody, plynu. 
UNIVERSA
Tepelná a sanitárna technika
AUGUSTA SOLAR
Solárna technika
EUROSUN
Vákuové solárne systémy
EHT ITALIA
Tepelné a solárne systémy
Prev Next
JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas