Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Naša spoločnosť - METAL STEEL INDUSTRY, .s.r.o. v školskom roku 2019 / 2020 uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so Strednou polytechnickou školou v Kňažej v študijnom odbore 2426 K - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - študijný odbor.

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa METAL STEEL INDUSTRY, s.r.o.
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole polytechnikej - Kňažia
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať :

 • v 2. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň
 • v 3. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň
 • v 4. ročníku v čase od 7,00 h do 14,00 h od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň

Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať:

 • od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Programátor - operátor CNC obrábacích strojov

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa),
 • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa - 3,90 €/1 obed (z toho študent si platí 1,09 €/obed)

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • motivačné štipendium 50 Eur/mesačne od 2. ročníka
 • odmenu za prácu vykonávanú počas praktického vyučovania 3,713 Eur/hod
 • príspevok na stravovanie (ako kmeňoví zamestnanci)

Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • pohovoru s uchádzačom,
 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • výsledkov odbornej stáže uchádzača u zamestnávateľa.

Ďalšie benefity poskytované zamestnávateľom

Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa:

 • kompletné vybavenie (pracovné oblečenie, ochranné pomôcky)
 • účasť na mimopracovných aktivitách spoločnosti – turistika, lyžovačka a pod.
 • možnosť letnej brigády alebo brigády nad rámec praktického vyučovania
 • možnosti odborného rastu (napr. odborné programovanie CNC strojov)
 • príjemné pracovné prostredie
 • prácu v zmiešanom kolektíve mladých aj skúsenejších ludí
 • garantované pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia

Vorführungen von Projektenentwürfe

Fotogalerie der  Produkte

Schränke

Schränke Schränke Schränke Schränke

Verteiler

Verteiler Verteiler Verteiler Verteiler

Fußbodenkonvektor

Fußbodenkonvektor Fußbodenkonvektor Fußbodenkonvektor Fußbodenkonvektor

Metallfertigungen

Metallfertigungen Metallfertigungen Metallfertigungen Metallfertigungen

Austauschstationen

Austauschstationen Austauschstationen Austauschstationen Austauschstationen

Solarthermieanlagen

Solarthermieanlagen Solarthermieanlagen Solarthermieanlagen Solarthermieanlagen

Solarthermieanlage für die Warmwasseraufbereitung

Solarthermieanlage für die Warmwasseraufbereitung Solarthermieanlage für die Warmwasseraufbereitung Solarthermieanlage für die Warmwasseraufbereitung Solarthermieanlage für die Warmwasseraufbereitung

Unterkategorien

Zusammenarbeit


UNIVENTA
Niedertemperatur-Wärmequellen
THERMOGRAF
Heizung und Lüftung
AZ POKORNÝ
Produkte für Wasser, Gas. 
UNIVERSA
Heizung und Sanitärausstattung
AUGUSTA SOLAR
Das Solarthermie System
EUROSUN
Vakuum-Solaranlagen
EHT ITALIA
Wärmesystemen und Solaranlagen
Prev Next
JoomShaper

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste (click auf „Akzeptieren“) erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.